Tällä sivulla julkaisemme ajankohtaisia rukousaiheistamme. (Viimeksi päivitetty 2.9.2021)

Voit rukoilla kanssamme ainakin seuraavien aiheiden puolesta:

 • Piirityön aktivoituminen eri paikkakunnilla piirijohtajan aloitettua, pandemia-ajan jälkimainingeissa.
 • Uuden Kouvolankatu 26:ssa (Toimintakeskus Kohtaamispaikka) sijaitsevan toimitilamme remontti.
  • Sen eteneminen suunnitelmissa ja aikataulussa.
  • Varojen karttuminen remontista aiheutuvien odottamattomien kulujen kattamiseksi.
 • Kohtaamispaikka-yhteisön rakentaminen Kouvolan keskustaan.
  • Ensimmäiset kokoavat tilaisuudet Käpylän kirkolla (Sanan & sakramentin ilta, Kohtaamisen messu) ennen omiin tiloihin pääsemistä.
  • Yhteisen näyn kirkastuminen eri toimijoiden ja järjestöjen kesken – näyn mukaisten toimintamuotojen löytyminen.
  • Ihmisten tavoittaminen ja innostaminen mukaan toimintaan, jokaiselle mukaan tulijalle oman paikan löytyminen osana yhteisöä.
 • Piirijohtajan tukirenkaan perustaminen ja kasvattaminen.
  • Piirijohtajan palkka saataisiin jatkossa maksettua tukirenkaan kannatusvaroilla.
  • Piirijohtajan ympärille saataisiin riittävän moninainen ja laaja joukko yhteisen työn vastuunkantajia – Kansanlähetys-näyn mukainen maallikkoaktiivisuus voisi kukoistaa ympäri Kymenlaaksoa.
 • Voimia, viisautta ja rakkautta sekä piirijohtajalle että piirihallitukselle piirityön johtamiseen.

Kiitosaiheita

 • Kiitämme uudesta alusta ja mahdollisuuksista Kymenlaakson Kansanlähetyksessä.
 • Kiitämme Kouvolankatu 26:n toimitilasta.
  • Pian alkavasta remontista.
  • Mikkelin tuomiokapitulin päätöksestä myöntää meille ehtoollisluvat toimitilaan ja piispan tuesta siellä aloitettavaa työtä kohtaan.
  • Kouvolan seurakunnalta saamastamme tuesta anoa meille ehtoollislupaa ja nähdä nyt aloitettavan työn arvon osana seurakunnan toimintaa.
 •  Järjestöyhteistyön vahvistumisesta Kouvolan alueella.
 • Kiitämme kaikista piirimme alueen vastuunkantajista, esirukoilijoista ja kaikella tavalla työmme tukijoista.
 • Kiitämme lähetystyöntekijöistämme ja heitä lähettävistä seurakunnista.
 • Kiitämme Kansanlähetyksen johdolta (Ryttylästä) saamastamme aktiivisesta ja konkreettisesta tuesta piirillemme uudelleenrakennuksen ja työn käynnistämisen suhteen.
Share This

Jaa tämä

Jaa tämä julkaisu/sivu ystävillesi!