Kerätyt varat käytetään: Suomessa ja ulkomailla lähetystyön tukemiseen Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta. Suomessa toimintamuotoja ovat muun muassa tapahtumien järjestäminen, lapsi- ja nuorisotyö, maahanmuuttajatyö, opiskelijatyö ja nuorten aikuisten työ, raamattuopetustyö, lähetystilaisuudet, syrjäytymisen ehkäisevä toiminta eläkeläisten ja työttömien parissa sekä pienryhmätoiminta. Varoja käytetään edellä mainittujen toimintamuotojen kustannuksiin kuten retki- ja leiritoiminnan kuluihin, oppimateriaaleihin, lehti- ja kirjallisuuskuluihin, toimipaikan vuokraan ja ylläpitokuluihin, tarjoilukuluihin, henkilöstökuluihin ja markkinointikuluihin.

Keräyslupa: Poliisihallitus on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan RA/2020/1393.

Maksun saaja: Kymenlaakson ev. lut. Kansanlähetys ry.

Keräystili: FI59 5750 0140 1569 03, OKOYFIHH

Piirin työn viite: 98083

Share This

Jaa tämä

Jaa tämä julkaisu/sivu ystävillesi!